top of page

TOPTOWER

Client

台灣指標性毛巾生產商,形塑簡約時尚的自有品牌形象,專接大品牌代工的硬實力,擁有一條龍服務優勢,讓好家庭毛巾連結家裡溫暖的心。

wix work_好家庭-01.jpg
wix work_好家庭_工作區域 1.jpg
wix work_好家庭_工作區域 1 複本 3.jpg
wix work_好家庭_工作區域 1 複本.jpg
wix work_好家庭_工作區域 1 複本 4.jpg

​您可能會有興趣:

bottom of page