top of page

Duxin Market

Client

『先顧腹肚,在顧佛祖』,台到很潮的刈包店,用創新加上經典台風,緊緊抓住年輕人的心與胃,讓吃刈包是一件很潮的事!

篤行市場_工作區域 1.jpg
篤行市場-04.jpg
篤行市場-02.jpg
篤行市場-03.jpg
篤行市場-06.jpg
篤行市場-05.jpg

​您可能會有興趣:

bottom of page