top of page

​聚德家

Client

以日本武士道一絲不苟的精神,傳遞品牌對食材品質的堅持,讓主打冷藏熟成肉的聚德家,快速成為宜蘭人氣火鍋店

wix work_聚德家_工作區域 1.jpg
wix work_風之晴-09.jpg
wix work_聚德家_工作區域 1 複本 5.jpg
wix work_聚德家_工作區域 1 複本.jpg
wix work_聚德家_工作區域 1 複本 3.jpg
wix work_聚德家_工作區域 1 複本 4.jpg
wix work_聚德家_工作區域 1 複本 2.jpg

​您可能會有興趣:

bottom of page