top of page

翻轉傳統生活五金百貨的產業印象,以「More & More」為品牌核心理念,用簡潔線條搭配活力藍的鮮明色塊,完整傳達出「超值力~打造好心情」的品牌價值和願景;象王快適生活已成為新竹生活百貨第一大品牌。

wix work_象王_工作區域 1.jpg
wix work_風之晴-09.jpg
wix work_象王_工作區域 1 複本.jpg
wix work_象王_工作區域 1 複本 4.jpg
wix work_象王_工作區域 1 複本 2.jpg
wix work_象王_工作區域 1 複本 3.jpg
wix work_象王_工作區域 1 複本 5.jpg
wix work_風之晴-09.jpg
wix work_象王-08.jpg

​您可能會有興趣:

bottom of page