top of page

LONLI

Client

「磚注美學、磚挑好物的磁磚品牌」

​以俐落的品牌視覺設計,讓人能一眼辨識出的好質感,隆利磁磚提供空間設計師最齊全的解決方案。

官網works-隆利磁磚_工作區域 1.jpg
官網works-隆利磁磚_工作區域 1 複本.jpg
官網works-隆利磁磚-05.jpg
官網works-隆利磁磚-04.jpg
官網works-隆利磁磚_工作區域 1 複本 2.jpg
官網works-隆利磁磚-06.jpg

​您可能會有興趣:

bottom of page