top of page

市場第一家和Dr.Milker 合作的頂級鮮奶茶沙龍;中部知名連鎖茶飲攜手好品牌再次創下單店月營收持續飆高的市場戰積

MATEAS鮮奶 茶沙龍_工作區域 1.jpg
MATEAS鮮奶 茶沙龍_工作區域 1 複本 2.jpg
MATEAS鮮奶 茶沙龍_工作區域 1 複本 5.jpg
MATEAS鮮奶 茶沙龍_工作區域 1 複本 4.jpg
MATEAS鮮奶 茶沙龍_工作區域 1 複本 6.jpg
MATEAS鮮奶 茶沙龍_工作區域 1 複本 3.jpg
MATEAS鮮奶 茶沙龍_工作區域 1 複本.jpg

​您可能會有興趣:

bottom of page